PROJELER


 • ERZİNCAN/TERCAN 5 MW GES -TÜRKİYE                                                         
 • TEDZANİ HES-MALAVİ                                                         
 • NAVOI-2 KÇIS-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • TURAKURGAN KÇES-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • ADEN BÇES-YEMEN                                                         
 • GÖLBAŞI PROJESİ-TÜRKİYE                                                         
 • POLATLI GES-TÜRKİYE                                                         
 • MARY-3 KÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • TUZ GÖLÜ YGDP-TÜRKİYE                                                         
 • WATAN BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • ÇANKIRI-ORTA TS-TÜRKİYE                                                         
 • AŞKABAT (AST 2-3)-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • YATAĞAN TS-TÜRKİYE                                                         
 • DEMİRCİLİ RES-TÜRKİYE                                                         
 • AL-KHUMS BÇES-LİBYA                                                         
 • KIZKAYASI BARAJI & HES-TÜRKİYE                                                         
 • SARPINCIK RES-TÜRKİYE                                                         
 • GARDABANI KÇES-GÜRCİSTAN                                                         
 • DERWEZE BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • AHAL-2 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • LEBAP BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • MARY-2 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • AHAL-3 BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • AŞKABAT (AST-1)-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • ADACAMİ HES-TÜRKİYE                                                         
 • CUDİ PROJESİ-TÜRKİYE                                                         
 • NAINAWA BÇES-IRAK                                                         
 • AL-KHAIRAT BÇES-IRAK                                                         
 • NAVOI KÇES-ÖZBEKİSTAN                                                         
 • BİSMİL PROJESİ-TÜRKİYE                                                         
 • URFA PROJESİ-TÜRKİYE                                                         
 • BALKANABAD-2 BÇES-TRM                                                         
 • CEYHAN RAFİNERİSİ-TÜRKİYE                                                         
 • SAMSUN - CEYHAN-TÜRKİYE                                                         
 • DAŞOĞUZ BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • AŞKABAT BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • AMUDERYA YGEİ-TRM                                                         
 • ABADAN BÇES-TÜRKMENİSTAN                                                         
 • BALKANABAD BÇES-TRM                                                         
 • TÜRKMENBAŞI BÇES-TRM                                                         
 • ÇORUM/KUTLUCA GES-TÜRKİYE                                                         
 • Erzurum/Aktoprak GES Projesi-Türkiye                                                         
 • Amasya/Taşova GES Tesisi-Türkiye