Çalık Enerji
Projelerimiz

Çalık Enerji olarak kurulduğumuz 1998 yılından bu yana farklı coğrafyalarda gerçekleştirmekte olduğumuz başarılı anahtar teslim taahhüt operasyonları projeleri ile dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer almaktayız.

projects

Ceyhan Rafinerisi

Ceyhan Rafinerisi

Çalık Enerji hem ulusal pazara, hem de Doğu Akdeniz pazarına etkin biçimde hizmet edecek olan bir rafineri projesi geliştirmektedir. Rafinerinin yapısı, hem Türkiye'nin, hem de genel Akdeniz pazarının ihtiyaç duyduğu orta damıtıkları maksimize edecek şekilde seçilmiştir. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇESD) çalışmaları tamamlanmış ve aynı zamanda ana işleme birimleri için, proses teknolojisi de tamamlanmıştır. Rafineri çevre üzerine hiçbir ciddi etkide bulunmaksızın, en gelişmiş ve en verimli işleme teknolojisine sahip olacaktır.

Her ikisi de Çalık Enerji'nin alt şirketleri tarafından geliştirilen; Adana Doğu Akdeniz Rafinerisi ve TAPCO Boru Hattı Projesi, Adana / Ceyhan Bölgesi'nde cezbedici ve stratejik bir sinerji yaratmaktadır. Adana / Doğu Akdeniz Rafineri Kompleksi'nin, Adana / Ceyhan bölgesinde boru hatlarıyla (BTC ve Irak) taşınan ham petrolün işlemesi planlanmaktadır. Bu aynı zamanda Samsun - Adana / Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile taşınacak olan ham petrolü de içermektedir. Rafine edilmiş ürünler, ulusal ve komşu pazarlara ihraç edilecektir.

Benzer Projeler

Samsun - Ceyhan ​Boru Hattı​

Boğazlardan geçen ve Karadeniz üzerinden Dünya pazarlarına ulaşan ham petrol ve petrol ürünleri, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını tehdit etmektedir. Boğazlar hem çevresel hem de kültürel miras olarak paha biçilemezdir. Aynı zamanda, Orta Asya ve Hazar havzasında yeni keşfedilmiş olan alanlarda üretimin başlaması ile, Karadeniz üzerinden ihraç edilecek ham petrolün miktarının ciddi bir oranda artacağı tahmin edilmektedir. Taşıt trafiğinin kolaylaştırılması ve böylelikle Türk Boğazları'ndaki risklerin azaltılması için; Çalık Enerji, Samsun – Adana Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi'ni geliştirmektedir.

Karadeniz'den Akdeniz kıyısındaki Ceyhan'a, kesintisiz ham petrol taşımanın çevresel açıdan en az tehlike içeren nakil alternatifini sağlayacak olan proje, hem Türkiye hem de bölge açısından büyük öneme sahiptir.