Çalık Enerji
Yatırımcı İlişkileri

Çalık Enerji olarak adil olma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerimiz ışığında planladığımız iş süreçlerinin topluma en yüksek değeri katmasına öncelik vermekteyiz.

Çalık Enerji
Yatırımcı İlişkileri

FAALİYET

RAPORLARI

Şirketimize ait Faaliyet Raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FİNANSAL TABLOLAR

31 Dec 2022

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2021

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2020

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2019

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2018

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2017

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2016

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2015

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

31 Dec 2014

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Detaylar

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketimizin KAP’ta yayımlanan Özel Durum Açıklamaları

Detaylar

İHRAÇ BELGESİ

Şirketimiz Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin 750.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilebilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/09/2023 tarih ve 57/1205 sayılı kararı ile onaylanmış ve Kurul'un 2023/58 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

İhraç Belgesi Başvuru Formu, 30 Haziran 2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ve Eki aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

İhraç Belgesi Formu